Mindfulness 

Mindfulness

CO JE TO MINDFULNESS?

Překládá se jako všímavost, neposuzující uvědomování přítomného okamžiku, vnímání toho, co je tady a teď, bytí v přítomném okamžiku.

Mindfulness je vědecky ověřená metoda. Zakladatelem 8-týdenního programu zvládání stresu pomocí mindfulness (MBSR- Mindfulness Based Stress Reduction) je  dr. Jon Kabat-Zinn (molekulární biolog, lékař), který v University of Massachussetts Medical Center založil Kliniku snižování stresu, kde začal mindfulness programy nabízet, jak pacientům, tak zdravotníkům. Mnoho vědeckých prací potvrdilo, že trénování mindfulness technik pozitivně ovlivňuje fungování mozku, pomáhá lépe zvládat stres a emoce.

Mindfulness programy se rychle rozšířily do celého světa a v některých státech (Velká Británie) jsou i hrazeny zdravotní pojišťovnou. Začaly se rozvíjet i další specificky zaměřené programy- MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy), Mindfulness self-compassion training, MB-EAT,.... v ČR Relational Mindfulness Training (RMT) zaměřený na zvládání stresu v mezilidských vztazích

Jak můžeme všímavost trénovat?

Formální praxe (meditace): všímavé dýchání, meditace v chůzi, meditace procházení těla (body scan), meditace vsedě- vnímání dechu, myšlenek, pocitů, tělesných počitků, zvuků, meditace laskavosti, všímavá jóga

Neformální praxe: všímavá chůze, všímavé cvičení, všímavé jídlo, všímavé naslouchání, rozhovor, všímavost při každodenních činnostech, čas na odpočinek

Proč se mindfulness věnovat? 

Často trávíme svůj život přemýšlením o minulosti nebo o budoucnosti, přítomnost nám tak nějak uniká. Často také najíždíme na "autopilota", kdy děláme spoustu věcí, ale téměř si je neuvědomujeme. Mindfulness techniky nám mohou pomoci se více ukotvit v přítomnosti a užít si život právě teď.

Tipy na literaturu: 

Knihy: Jon Kabat-Zinn: Život samá pohroma, Saki Santorelli: Neodvracej pohled, Jan Benda: Všímavost a soucit se sebou

Článek: prof. Motlová- Techniky zvládání stresu jako součást profesní výbavy zdravotníků (nejen) pro boj s pandemií COVID-19 (ČLČ- č. 2-3/2021)