Dětská jóga

Dětská jóga je úplně jiná než pro dospělé - hrajeme hry, do kterých zařazujeme jógové pozice, procvičujeme dýchání, ponořujeme se do zajímavých příběhů, ve kterých hledáme ponaučení, a učíme se relaxovat. Jóga je dobrý doplněk k jiným sportům, děti se naučí lépe vnímat své tělo, protáhnout zkrácené svaly a posílit ochablé svaly, relaxovat. Pravidelným cvičením je možné postupně korigovat špatné držení těla (které často vzniká během rychlého růstu, dlouhým sezením u počítače či mobilu) nebo deformity nohou (např. plochou nohu). 

Aktuálně:

V současné době nevedu veřejné dětské skupinové lekce, věnuji se józe s dětmi ve Stacionáři pro adolescenty na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze