RMT- Relational Mindfulness Training

RMT- Relational Mindfulness Trainingp

JAK VYPADÁ 8-TÝDENNÍ KURZ RELATIONAL MINDFULNESS TRAINING?

Mindfulness sice vychází z klasických meditací, ale program je zcela sekulární a účinky mindfulness programů jsou vědecky ověřené (na PubMed najdete tisíce článků). Kurz je seberozvojový a praktický (obzvláště vhodný v dnešní době, kdy je stresu kolem nás více než dost), zaměřený na zvládání stresu v mezilidských vztazích. Každá lekce trvá 2h a rozvíjí určité téma a metodu všímavosti (meditace chvilka pro sebe, procházení těla- body scan, medikace laskavosti, sdílení ve dvojicích i skupině...). Účastníci obdrží pracovní skripta a nahrávky k domácímu cvičení a po absolvování kurzu obdrží certifikát (při splnění docházky).

Program kurzu:

1. týden: Úvod do mindfulness a RMT: Co je individuální mindfulness a co je mindfulness ve vztazích? Jak spolu souvisí? Jak lépe naslouchat druhým lidem

2. týden: Rozvíjení vděčnosti: Jak mohu účinně zvládat stres a rozvinout svůj nadhled v každodenních situacích?

3. týden: Přátelství k sobě: Jak se mohu efektivně poučit ze svých neúspěchů? Jak se mohu sám sobě stát větším přítelem? Jak překonat svého vnitřního kritika?

4. týden: Přátelství k druhým: Jak lépe porozumět druhým lidem? Jak se účinně vyrovnat s nepříjemnými lidmi? Jak rozvinout zdravou míru empatie?

5. týden: Překonávání napětí ve společnosti lidí: Jak se cítit více uvolněně a svobodně v přítomnosti druhých lidí? Jak lépe zvládat situace, kdy se v přítomnosti druhých cítíme nepříjemně?

6. týden: Uvědomění silných a slabých stránek: Jak rozvinout zdravé sebevědomí? Jak využít své slabiny k růstu?

7. týden: Rozvoj blízkosti: Jak lépe pochopit situaci druhých lidí? Jak více rozvinout svoji empatii? Jak se lépe cítit ve společnosti?

8. týden: Jak pokračovat s mindfulness dál: Jak udržet praxi mindfulness ve svém životě? Jak se připravit na různé životní situace?

+ jeden víkendový půlden (6h) na prohloubení nabytých dovedností